Toiminta

Energiapuun hankintaa

– Tien- ja pellonreunojen raivausta

– Metsätähteiden keruuta hakkuuaukoilta

– Nuoren metsän energiapuuharvennusta

–  Syöntioksien toimitusta Korkeasaareen